Skelprom d.o.o. - Analizatori plinova Madur

Skelprom - Analizatori dimnih plinova firme Madur Electronics

Novosti

Ugradnja senzora za VOC u analizator GA-21plus

Posted on December 4, 2012 at 6:00 PM

Od sada je dostupna ugradnja PID senzora u analizator GA-21plus za VOC tj. HOC (hlapive organske spojeve) !

Fotoionizacijski senzor (PID, eng. photoionization detector) služi za otkrivanje hlapivih organskih spojeva (VOC, eng. volatile organic compounds). Hlapivi organski spojevi su sastavni dio određenih boja, lakova i organskih otapala, ljepila, sredstva za čišćenja....

Fotoionizacijski senzor (PID) je:

- broadband senzor

- prvenstveno dizajniran za otkrivanje hlapivih organske spojeva (VOC), tj. kemijskih spojeva s ugljikom koji su u plinovitom stanju na sobnoj temperaturi

- minimalne razine detekcije do ppb (parts-per-billion) !!!


Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08) su prvenstveno propisane granične vrijednosti za ispuštanje hlapivih organskih spojeva, obaveze vođenja evidencija i slanja izvješća.

Categories: None

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.