Skelprom d.o.o. - Analizatori plinova Madur

Skelprom - Analizatori dimnih plinova firme Madur Electronics

Novosti

Novosti vezane uz firmu Skelprom, Madur analizatore, servisiranje uređaja i interesantne članke vezane za analizu dimnih plinova i mjerenje emisija u RH. 

view:  full / summary

Izlagaci na 5. KONFERENCIJI DIMNJACARA HRVATSKE

Posted on February 7, 2013 at 8:25 AM

Obzirom da je firma Skelprom jedan od sudionika te izlagač na 5. KONFERENCIJI DIMNJAČARA HRVATSKE, sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u petak ili subotu 28.02 & 01.03.2013. posjetite naš izlagački štand u u Blue sun hotelu Kaj**** u Mariji Bistrici, gdje ćemo prezentirati ručne uređaje za analizu plinova GA-12 & GA-12plus te pripadajuću opremu za izdradu dimnih stručnih nalaza i atesta. Kao i uređaje serije maPress, idealne za mjerenje usisa, tlaka i diferencijalnog tlaka i testiranje dimnjaka, grijanja i ventilacije.

Ugradnja senzora za VOC u analizator GA-21plus

Posted on December 4, 2012 at 6:00 PM

Od sada je dostupna ugradnja PID senzora u analizator GA-21plus za VOC tj. HOC (hlapive organske spojeve) !

Fotoionizacijski senzor (PID, eng. photoionization detector) služi za otkrivanje hlapivih organskih spojeva (VOC, eng. volatile organic compounds). Hlapivi organski spojevi su sastavni dio određenih boja, lakova i organskih otapala, ljepila, sredstva za čišćenja....

Fotoionizacijski senzor (PID) je:

- broadband senzor

- prvenstveno dizajniran za otkrivanje hlapivih organske spojeva (VOC), tj. kemijskih spojeva s ugljikom koji su u plinovitom stanju na sobnoj temperaturi

- minimalne razine detekcije do ppb (parts-per-billion) !!!


Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08) su prvenstveno propisane granične vrijednosti za ispuštanje hlapivih organskih spojeva, obaveze vođenja evidencija i slanja izvješća.

Novi infrared senzori

Posted on October 30, 2012 at 6:35 AM

Osim standardnih NDIR infracrvenih senzora za CO2 i CxHy, Madur je proizveo nove za plinske komponente CO, dušik suboksid N2O, refrigerant R23 tj. floroform CHF3 i aceton C2H6CO. Navedene je moguće ugrađivati prvenstveno u prijenosne analizatore GA-21plus, GA-40Tplus, Photon, te sve verzije stacionarnih analizatora serije maMoS!Rss_feed

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.